Sítotisk

Jedná se o technologii dekorace skla – zmatnění, zbarvení. Na sklo tak lze opět přenést nejrůznější grafiku. Tato metoda je vzhledem ke své ceně zajímavá pro větší série menších skleněných výrobků. Princip tisku spočívá v protlačování barvy přes prostupná místa šablony na sklo.