Leptání

Tato technika narušuje povrch skla pomocí kyseliny. Je možné docílit různorodého narušení a tím vytvořit originální, umělecká díla. Leptání lze rozdělit na hloubkové a plošné. Leptáním do hloubky se dosáhne výrazných efektů v kombinaci se světlem. Plošné leptání zmatňuje povrch.